Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich poinformowało, że od września
br. rozpocznie się realizacja pilotaży rodzinnych programów
aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.
Projekt systemowy, w ramach którego będą
realizowane pilotaże, został zainicjowany przez Departament Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i
jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Na terenie
40 powiatów, które przystąpią do przeprowadzenia pilotażu
przetestowane zostaną nowe kompleksowe rozwiązania w zakresie
udzielenia wsparcia rodzinom wielodzietnym korzystającym z pomocy
społecznej oraz instrumentów rynku pracy. Powiaty przystępujące
do realizacji pilotażu będą mogły uzyskać dofinansowanie m.in.
na utworzenie Centrów dla Rodzin (placówek, które w sposób
kompleksowy będą udzielały wsparcia rodzinom wielodzietnym w
zakresie integracji społecznej i zawodowej). Celem Centrów jest
przełamanie dotychczasowych schematów przeciwdziałania procesom
marginalizacji społecznej i ekonomicznej, skoncentrowanych na
udzieleniu wsparcia poszczególnym osobom, na rzecz pracy z całą
rodziną.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23
sierpnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *