Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Z dniem 1 października 2013 r. – na podstawie
ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 960) –
wprowadzone zostały nowe zasady ustalania wysokości kapitału
początkowego.
Zgodnie z nowymi zasadami – jeżeli ubezpieczony
wskazał do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego rok
kalendarzowy, w którym pozostawał w ubezpieczeniu społecznym
jedynie przez część miesięcy tego roku – kwoty podstawy wymiaru
składek, za miesiące pozostawania w ubezpieczeniu, będą
porównane z kwotami przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, odpowiednio do liczby
miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie -jak to było przed
zmianą przepisów – do przeciętnego wynagrodzenia za cały rok
kalendarzowy.
Zmienione przepisy będą stosowane – bez względu
na przyczynę, w wyniku której nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu
społecznym. Mogą to być przyczyny związane, m.in. z powołaniem
do służby wojskowej, udzieleniem urlopu wychowawczego albo
podjęciem lub ustaniem zatrudnienia w ciągu danego roku
kalendarzowego.
Ponowne obliczenie kapitału początkowego,
ustalonego przed zmianą przepisów, następuje na wniosek osoby
zainteresowanej.
Jeżeli jednak osoba zainteresowana nie wystąpi z
wnioskiem w tej sprawie – ZUS ponownie ustali wysokość kapitału
początkowego przy obliczaniu emerytury według nowych zasad, o ile
będzie to korzystne dla emeryta.
Osoby, które mają już obliczoną emeryturę
według nowych zasad (a do podstawy jej obliczenia przyjęty był
kapitał początkowy), powinny zgłosić wniosek o ponowne ustalenie
wysokości tej emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału
początkowego. W takim przypadku termin na wydanie decyzji dla organu
rentowego wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności
niezbędnej do wydania decyzji.
Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się
na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia
wniosku.
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 3 października
2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *