Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Przed 3 laty Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises).
W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań: Poprawa dostępu do rynków; Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania; Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, oraz  Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

 Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10117

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *