Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu o dnia 1 sierpnia 2019 roku realizuje Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi – identyfikacja barier i propozycje rekomendacji  systemowych”   ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014‐2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer Projektu POWR.02.20.00 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji na stronie http://izbarzem.opole.pl/projekt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *