O projekcie

Izba Rzemieślnicza realizuje Projekt „Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi – identyfikacja barier i propozycje rekomendacji  systemowych”   ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014‐2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer Projektu POWR.02.20.00 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 312 125,00 zł
w tym,
Wkład Funduszy Europejskich: 263 058,95 zł