Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Samorząd
Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i
Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu
ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki
do przemysłu w województwie opolskim,
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem
projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200
przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200
propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych
, dzięki
wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się
na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.
W projekcie zostanie
wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa
opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
 1. w obszar nauk
  przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu
  rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące
  dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo,
  biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada
  Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
 2. w obszar nauk
  technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla
  przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące
  obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne,
  energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne
  specjalizacje inteligentne (w ramach zadania, za które odpowiada
  Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do
31 maja 2014r.
Szczegółowe warunki
uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określa
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:
„Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu
w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji
dostępne na stronie internetowej projektu:
www.etw.opolskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *