Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Przekazujemy zaktualizowaną i uzupełnioną wersję informatora  – Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. “Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle”.

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów. Opracowanie przygotowano z myślą o pracownikach organizacji rzemiosła zajmujących się zadaniami związanymi z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zawiera ono zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  – młodocianych pracowników – u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.

Tegoroczna edycja informatora została zaktualizowana poprzez dostosowanie treści do stanu prawnego na grudzień 2021 r. Uwzględnia ona obowiązujące od stycznia 2020 r. definicje rzemieślnika oraz została uzupełniona o kilka nowych załączników w postaci m.in.:

    wzorcowych formularzy umów o pracę w celu przygotowania zawodowego,
    nowe załączniki wprowadzone z związku z koniecznością przeprowadzenia od 2022 r. egzaminów czeladniczych przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w odniesieniu do młodocianych pracowników będących uczniami branżowych szkół I stopnia,
    dwóch nowych wniosków o dopuszczenie do egzaminu.

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego oraz stronę rządową i jest to istotne gremium stanowiące forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy.

 dualne kształcenie zawodowe .pdf

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *