Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do nowego projektu realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu pn.  ” Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania i statusie na rynku pracy  oraz dostarczyć dokumenty do Biura Projektu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole. Formularze dostępne na stronie projektu: www.stazewoposlkim.pl 


Poszukujemy osób chętnych do odbycia stażu i pracy  w jednej z pięciu branż: budowlanej, spożywczej, meblarskiej, drzewnej, usługowej z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, niskiego, kluczborskiego, oleskiego, opolskiego, m. Opola, strzeleckiego.

Rekrutacja trwa do 03.04.2015 roku. 


W projekcie weźmie udział 20 osób  pozostających  bez zatrudnienia / bezrobotnych  (w tym 11 kobiet), w tym:
•nieaktywne zawodowo
•zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, jako osoby bezrobotne
•w wieku do 30 lat, w tym 40 % to osoby poniżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
•zamieszkujące (wg. Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów województwa opolskiego:powiat brzeski, głubczycki, nyski, kluczborski, oleski, opolski, m. Opole, strzelecki;
•zamieszkujące obszary wiejskie –
•są zainteresowane zdobyciem nowego/uzupełnieniem doświadczenia zawodowego oraz podjęciem pracy po zakończeniu udziału w Projekcie w jednej ze wskazanych branż:   budowlanej, spożywczej, usługowej, meblarskiej, drzewnej.
W projekcie będą preferowane:
•Osoby do 25 roku życia;
•Osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat);
•Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
•Osoby z obszarów wiejskich.

Oferujemy:

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. 
Formularz rekrutacyjny i załączniki w zakładce “Rekrutacja” 

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu, Tel. 77 454 31 73 w. 21, 31.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *