Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice – to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.
Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej funkcjonuje od 2020 roku jest jedyną w naszym regionie i w kraju szkołą publiczną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kooperacji z Politechniką Opolską.
W skład Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wchodzi:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu
2. Publiczne Technikum w Opolu
3. Publiczna Szkoła Policealna w Opolu
W naborze na rok szkolony 2021/2022 do technikum i szkoły branżowej nie mamy minimalnych progów punktowych. Więcej informacji dot. regulaminów, procedur rekrutacji na stronie: http://akademiarzemiosla.opole.pl/rekrutacja/

Komisja Rekrutacyjna do wszystkich typów szkół-przyjmuje od pn.-pt. w godzinach 8:00-15:30 ( w godzinach późniejszych po ustaleniu telefonicznym)
Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej ul. Luboszycka 9
46-036 Opole
Tel.: 77 4007872, 77 4007277
Tel.: 759 587 915, 532 518 475
https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=1572

Co nas wyróżnia:
# Szkoła powołana przez Izbę Rzemieślniczą w kooperacji z Politechniką Opolską
# Siedziba Szkoły w Kampusie WEiZ PO w centrum Opola,
# każdemu uczniowi zapewniamy praktyki u czołowych pracodawców,
# Doposażanie pracowni szkolnych przez pracodawców,
# Kameralna atmosfera,
# Indywidualne podejście do każdego ucznia,
# Profesjonalna pomoc-psychologiczno-pedagogiczna,
#Kompleksowa opieka nad każdym uczniem,
# Wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska,
# wyjazdy integracyjne dla uczniów organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
#praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
# Rada Pracodawców Akademii,
# Wyjazdy studyjne do najlepszych pracodawców w kraju i za granicą,
# dostęp do Internetu dla każdego ucznia,
#profesjonalne sale informatyczne,
# Każdy uczeń nabywa umiejętności biznesowe dzięki fakultetom z pracodawcami
# przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych
# innowacje pedagogiczne realizowane wspólnie z pracodawcami

W Publicznym Technikum w Opolu- Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy  nabór do klas pierwszych
 w następujących zawodach:
1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
3. technik robotyk (311413), z innowacją technologie robotów mobilnych oraz z innowacją systemy wizyjne
ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Ekspolatacja i programowanie systemów robotyki
4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia
RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej prowadzi nabór w roku szkolnym 2021/2022 w następujących zawodach:
– fryzjer (514101), FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
– magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów
– kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego
– mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych (741203), MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
– lakiernik samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
– blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
– mechanik motocyklowy (723107), MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
– kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
– cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
– piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
– przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
– kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
– pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
– kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
– kominiarz (713303), BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich
– elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
– elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
– murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
– stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
– tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
– krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
– ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
– sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
– monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
– betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
– blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
– dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
– cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
– mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
– operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

Planowane kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealnej w roku szkolnym 2021/2022:

-Terapeuta zajęciowy   325907    MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
-Asystent osoby niepełnosprawnej,    341201    Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
-Technik sterylizacji medycznej  321104    MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
-Podolog 323014    MS.X. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
-Opiekun medyczny  532102     MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
-Technik administracji  334306    AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
-Technik usług kosmetycznych     514207    AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
-Technik farmaceutyczny  321301    MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi materiałami medycznymi
-Higienistka stomatologiczna  325102    MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
-Asystentka stomatologiczna 325101    MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu do gotowości do pracy
-Opiekun w domu pomocy społecznej 341203    MS.06. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej
-Opiekunka środowiskowa  341204    MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych
-Technik BHP  325509    BPO.01.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
-Florysta 343203    OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

 https://www.youtube.com/watch?v=l_4uZeHyGU0

 https://www.youtube.com/watch?v=5yekz67Si3c

 
Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:
Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277
e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl
W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 ,
45-036 Opole ul. Luboszycka 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *