Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

                           
Rozeznanie rynku / Zapytanie ofertowe

    W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, który jest realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o wycenienie przeprowadzenia:
KURSU ZAWODOWEGO MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM CZELADNICZYM  dla 8 osób.

Kod CPV:  80530000-8;  Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120h kursu zawodowego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym. Kurs składa się z części teoretycznej – 60h lekcyjnych oraz części praktycznej – 60 h zegarowych. Zajęcia do części teoretycznej przeprowadzone muszą być w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, zajęcia praktyczne odbywać się muszą w zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne dla poszczególnych uczestników nie mogą odbywać się w tym samym czasie.

Ramowy program kursu teoretycznego:
1. BHP i Ppoż. na stanowisku pracy montera sanitarnego (8h)
2. Materiałoznawstwo i rysunek techniczny (12h)
3. Wykonywanie instalacji sanitarnych i wodnokanalizacyjnych (12h)
4. Montaż przewodów sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych (12h)
5. Wykonywanie złączy rur i montaż przyborów sanitarnych (8h)
6. Wykonywanie prac konserwatorskich instalacji,sieci i urządzeń sanitarnych (8h)

Miejscem odbywania części teoretycznej kursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Kurs teoretyczny – wstępnie zaplanowany jest na okres luty 2018 – kwiecień 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty). Czas trwania jednych zajęć teoretycznych wynosi 4h lekcyjne.
W związku z faktem iż kurs będzie się kończył egzaminem zależy nam na jak najlepszym przygotowaniem osób do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Możliwe jest złożenie oferty częściowej dotyczącej części zapytania.

Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu rozeznania / zapytania
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 2.11 lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 28, 602 350 127.
Osoba do kontaktu: Michał Gmitrasiuk   

Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole  lub nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.01.2018 do godziny 12:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *