Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Zakończył się I etap realizacji projektu pn. „Rzemieślnicy na start”, realizowany od września 2017 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu uczniowie, brali udział w warsztatach aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zajęcia odbywały się w nowo  powstałej pracowni komputerowej  wyposażonej w 12 nowoczesnych stanowisk, stanowiącej Szkolny Punkt Informacji i Kariery –SPInKA. Celem warsztatów było pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania podstawowych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, zasad i technik poszukiwania zatrudnienia oraz identyfikowania i analizowania ofert pracy. 

Kolejnym zadaniem w pierwszym roku realizacji projektu była organizacja I Giełdy Edukacji i Pracy, którą zorganizowaliśmy we współpracy z Bielawskim Klastrem  Edukacyjnym  7 marca 2018 r. Tematem przewodnim Giełdy było dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych pracodawców, a głównym celem wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, tym samym  rozpoczęty został proces przełamywania stereotypów myślowych na temat szkolnictwa zawodowego, funkcjonujących  w naszym społeczeństwie od dawna.
Następnym etapem realizacji projektu, były praktyki zawodowe u innych pracodawców organizowane poza miejscem zamieszkania. 9 uczniów klasy III i II kształcących się w zawodach: murarz-tynkarz, elektryk, kucharz, ślusarz oraz mechanik pojazdów samochodowych, uczestniczyło w wyjazdowych praktykach u różnych wałbrzyskich przedsiębiorców, gdzie uczniowie mogli przyjrzeć się nowym rozwiązaniom technologicznym, poznać inną organizację pracy, wprowadzane usprawnienia i nowinki techniczne, poznać  inny asortyment produkcji lub usług. Uczestnikom zapewniono noclegi w wałbrzyskim hostelu, każdemu również zapewniono środki finansowe na wyżywienie i dojazdy na weekendy do domów rodzinnych oraz stypendium w kwocie 2000zł.Taka sama oferta czeka na następnych uczestników od września 2018 roku.
Korzyści z projektu odnoszą również  mistrzowie szkolący pracowników młodocianych, którzy zakwalifikowani zostali do udziału  w zajęciach komputerowych, zajęciach rozwijających umiejętności interpersonalne i społeczne  takie jak: komunikacja, asertywność, motywacja, przywództwo itp. oraz otrzymają indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z podopiecznymi.
Ostatnim w tym roku szkolnym przedsięwzięciem realizowanym dla grupy 20 uczniów były zajęcia z kreowania postaw przedsiębiorczych, celem których było przygotowanie  uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółdzielni socjalnej jako alternatywa dla zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Korzyści z udziału w projekcie dla ucznia szkoły zawodowej przygotowującej do pracy  są niekwestionowane, ale wymagają też odpowiedniej motywacji do podjęcia wysiłku i wkładu aktywności własnej, co dla wielu jest dużym wyzwaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *