Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”. 
Celem projektu, który będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów placówek oświatowych prowadzonych przez Cech, poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu wzbogaci ofertę prowadzonych przez bielawski Cech szkół rzemieślniczych w zakresie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego. Uczniowie dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom oraz wyjazdowym praktykom zawodowym u innych pracodawców nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy. Szkoła wyposażona zostanie w najnowszy sprzęt komputerowy, dzięki któremu w placówce rzemieślniczej powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA), w ramach którego dla uczniów klas II i III realizowane będą warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia, indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz kreowane zostaną postawy przedsiębiorcze. W projekcie miejsce jest również dla mistrzów szkolących pracowników młodocianych, którzy będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, społecznych, a także cyfrowych. Aby rozwinąć ofertę kształcenia oraz procesu dostosowania do potrzeb rynku pracy, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi organizował będzie Giełdy Pracy, panele dyskusyjne oraz Festiwale umiejętności.
Projekt „Rzemieślnicy na start” nie tylko podniesie kwalifikacje i kompetencje instruktorów praktycznej nauki zawodu, ale przyczyni się do tego, że uczniowie szkoły rzemieślniczej, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, zdobędą dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do uczonego przez siebie w szkole zawodu. Bielawskie rzemiosło ma nadzieję, że zacieśnienie współpracy z otoczeniem poprawi wizerunek szkoły, a wsparcie otrzymane w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności nauczania zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *