Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W miesiącu wrześniu br. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy z Dzierżoniowa oraz przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Dzierżoniowa. Odbiorcami spotkania byli rzemieślnicy i przedsiębiorcy z bielawskiego Cechu, w tym mistrzowie szkolący pracowników młodocianych oraz pracownicy biura Cechu, łącznie 15 osób.

Dyrektor PUP w Dzierżoniowie wraz z Kierownikiem referatu ds. aktywizacji zawodowej  i Kierownikiem usług rynku pracy skupili się przede wszystkim na przedstawieniu informacji o trwających aktualnie naborach wniosków z poszczególnych  instrumentów oraz o możliwości wsparcia w zatrudnianiu w swoich firmach osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Niejednokrotnie podkreślano, że obowiązujące w tym roku Instrumenty Rynku Pracy przynoszą korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, dlatego warto korzystać z tych możliwości. Szczegółowo omówiono zostały również zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Dzierżoniowa w ramach „Tygodnia Przedsiębiorczości” przedstawił szczegółowe informacje nt. e-Składki, dzięki której wszystkie rozliczenia z ZUS od 1 stycznia 2018 roku będą przekazywane przez płatnika na jeden indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), co w praktyce oznacza, że jednym przelewem opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy itd. Zebrani zostali również szczegółowo poinformowani o elektronicznych zwolnieniach (e-ZLA), o tym jak je pobierać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), oraz jak ustawiać powiadomienia o zwolnieniach. Nadmieniono, że od lipca 2018 roku każdy, kto rozlicza składki za więcej niż 5 osób, musi utworzyć konto na PUE ZUS.
Przekazane informacje, oparte na bogatej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, w pełni spełniły oczekiwania wszystkich uczestników spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *