Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił uwagi do projektu Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r., opublikowanego przez Komisję Europejską.
W swoim stanowisku zwrócił uwagę, że „organizacje rzemiosła proponowały wielokrotnie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom i konkretnym problemom obserwowanym w praktyce” oraz wyraził nadzieję, że  „w kontekście zaleceń dla Polski na rok 2016, głos ten będzie w większym stopniu uwzględniany przez decydentów”.
Podkreślił, że w dokumencie Komisji brakuje m.in. „odniesienia do potrzeb mikro i małych przedsiębiorców, do kwestii poziomu oszczędności polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz sposobu finansowania inwestycji przez MŚP”.
Projekt Komisji Europejskiej „Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2016 r.” (ang. Country Specific Recommendation – CSR), będzie przedmiotem dalszych prac komitetów i formacji Rady UE.
Po akceptacji przez czerwcową Radę Europejską zalecenia zostaną w połowie lipca formalnie przyjęte przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Państwa członkowskie będą zobowiązane do przedstawienia działań podejmowanych na rzecz ich realizacji w przyszłorocznej aktualizacji KPR.
Stanowisko ZRP:  http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=Ifo3oJy1mXE%3d&tabid=36&language=pl-PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *