Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS
Pismo przewodnie: https://bit.ly/2q4pLWP
Projekt rozporządzenia: https://bit.ly/325xBwu
Załącznik: https://bit.ly/332XwX9
Uzasadnienie: https://bit.ly/2r0rwVo
OSR: https://bit.ly/2r0otMU
Obecnie 23,5 tysiąca zakładów rzemieślniczych realizuje przygotowanie zawodowe dla ponad 64 695 młodych osób, które zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę. Z zakresu przedmiotów ogólnych oraz teorii zawodowej uczniowie ci dokształcają się z reguły w publicznych Branżowych Szkołach I Stopnia, w klasach wielozawodowych, bowiem tylko w tej formule możliwe jest organizowanie zajęć praktycznych u pracodawców na podstawie umów o pracę z młodocianymi pracownikami. Obecnie działa 40 Rzemieślniczych Szkół Zawodowych, których organem prowadzącym są Izba Rzemieślnicza lub Cech. W szkołach tych łącznie kształci się prawie 6 tysięcy uczniów.
Od 2015 roku resort edukacji konsekwentnie zaniża do skandalicznie niskiej wagi ustalane do obliczenia wielkości subwencji oświatowej za uczniów, którzy naukę praktyczną odbywają u pracodawców na zasadzie młodocianego pracownika.
W projekcie przedstawionym do konsultacji w dalszym ciągu utrzymuje się wielkości:
    P20 –  0,080 młodociani pracownicy
    P22 –  0,080 młodociani pracownicy
    P19 –  0,200  uczniowie
W imieniu środowiska, a także Rzemieślniczych Szkół Branżowych, ZRP w każdym roku przedstawiał Ministrowi Edukacji krytyczną opinie z wnioskiem i uzasadnieniem o podwyższenie wag P20 i P22, ale niestety głos ten nie jest dostatecznie słyszalny.
W ocenie środowiska rzemieślniczego, zaangażowanego w kształcenie zawodowe, utrzymanie niskiego poziomu wagi dla klas wielozawodowych w sposób ewidentny degraduje formę organizacji zajęć praktycznych na bazie kodeksowej umowy o pracę, która jest gwarancją utrzymania zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole. Nie znajdujemy uzasadnienia dla  utrzymywania takiego stanu. Obniżone wagi już przyniosły negatywne skutki, co osłabia kształcenie w zawodach rzemieślniczych, które wspomagane jest przez rzemieślnicze szkoły zawodowe. Dla Rzemiosła oznacza to zagrożenie dopływu wykwalifikowanych kadr.  To stanowi realne zagrożenie dla jego przyszłości i bezpieczeństwa działalności przedsiębiorców rzemieślników.
Ponadto zostaliśmy niejako wprowadzeni w błąd w zapewnieniach resortu, że przejmowanie przez organizacje rzemiosła szkół jest słusznym procesem służącym rozwojowi dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle – utrzymywanie drastycznie obniżonych wag może prowadzić do stwierdzenia, że te szkoły już nie są potrzebne!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *