Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 o godzinie 9.00 w siedzibie Izby organizuje szkolenie przygotowujące uczniów III klas do zdania egzaminu czeladniczego. Szkolenie ma na celu zapoznanie zdających z przebiegiem egzaminu, zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach oraz istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.
Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt szkolenia: 40 zł.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wydziałem oświaty tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *