Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Tarcza Finansowa PFR to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jego wartość to 100 mld zł. Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm z całego kraju. Jego celem jest ochrona miejsc pracy i wsparcie dla firm służące zapewnieniu płynności finansowej. (Poniższy materiał został przygotowany na podstawie informacji opublikowanych na stronie https://pfr.pl/tarcza.html )

FORMA WSPARCIA
Wsparcie w formie subwencji dla mikrofirm oraz sektor MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, które w dużej części (nawet w 75 proc.) może zostać umorzone pod warunkiem, że firma utrzyma działalność, zatrudnienie i będzie notować spadki obrotów w czasach Covid-19.
Łączna wartość programu dla całego kraju: 100 mld zł. W tym:
– na tarczę finansową dla mikroprzedsiębiorców zarezerwowano 25 mld zł
– na tarczę finansową dla MŚP zarezerwowano do 50 mld zł
– na wsparcie dla dużych firm 25 mld zł
Nabór wniosków przez bankowość elektroniczną kilkunastu banków dla mikro, małych i średnich firm ruszył 29 kwietnia. Realizowany jest za pośrednictwem kilkunastu banków wymienionych poniżej. Duże firmy mogą już składać wnioski bezpośrednio do PFR.
JAK SKORZYSTAĆ?
O WSPARCIE W RAMACH TARCZY PFR MOGĄ STARAĆ SIĘ:
– mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela, czyli nie mogą się o to wsparcie starać firmy jednoosobowe), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro
– małe i średnie firmy, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników i/lub, których roczny obrót nie jest większy, niż 50 mln euro lub ich suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
– duże firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, których roczny obrót jest większy niż 50 mln euro lub ich suma bilansowa przekracza 43 mln euro
– przedsiębiorstwa, które wykażą stratę na poziomie przynajmniej 25 proc. przychodów miesięcznych po 1 lutego 2020 r.
– firmy, które prowadzą działalność przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. i nie zalegają ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z podatkami
– firmy, które są zarejestrowane na terytorium RP (W KRS lub CEIDG), mają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i którego główny beneficjent rzeczywisty nie ma rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych
Ważne!
> Przedsiębiorcą są również stowarzyszenia, spółdzielnie czy fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą.
> Roczny obrót lub suma bilansowa zasadniczo powinny dotyczyć roku 2019.
> Pracownikami są osoby związane z Beneficjentem stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
> Zdolność kredytowa nie będzie stanowić warunku udzielenia wsparcia.
Pieniądze pochodzące z Tarczy Finansowej PFR można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy. Np. na wynagrodzenia pracowników, spłatę kredytów i pożyczek (może to być maksymalnie 25 proc. kwoty pożyczki) czy na rozliczeń z innymi firmami. Nie można ich natomiast wypłacać właścicielom firmy czy powiązanym z nimi podmiotom. Nie można też wykorzystać tych pieniędzy na przejmowania innych firm.
ILE MOŻNA DOSTAĆ?
Mają na to wpływ dwa czynniki: to, ile firma straciła w czasach kryzysu związanego z Covid-19 i to, jakie przychody zanotowała w 2019 r.
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Maksymalnie do 324 tys. zł. Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw – średnio ok. 70-90 tys. zł na 3 lata. Wsparcie to może zostać umorzone po 12 miesiącach do 75 proc. całej puli pod warunkiem, że firma utrzyma działalność i poziom zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
Więcej informacji:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
Maksymalnie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. Przy czym po 12 miesiącach od udzielenia wsparcia może ono zostać umorzone nawet w 75 proc. pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.
Jak wyjaśnia PFR w swoich materiałach – biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze MŚP wyliczone na około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa.
Kwota wsparcia dla konkretnej firmy wyliczana jest w zależności od wysokości spadku przychodów ze sprzedaży na następujących zasadach:
– spadek o 25-50 proc. – subwencja w wysokości 4 proc. przychodów z 2019 r.
– spadek o 50-75 proc. – subwencja w wysokości 6 proc. przychodów z 2019 r.
– spadek o 75-100 proc. – subwencja w wysokości 8 proc. przychodów z 2019 r.
Ale uwaga! Wsparcie dla jednej firmy ni może być wyższe niż 3,5 mln zł. Niezależnie od przychodów, liczby zatrudnionych czy strat.
25 proc. wsparcia z PFR firma będzie musiała zwrócić. Pozostałe 75 proc. może zostać umorzone na następujących zasadach:
– 25 proc. jeśli firma będzie kontynuować działalność
– 25 proc. w zależności od poniesionej straty sprzedaży
– 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy
Kryteria te będą weryfikowane po roku od przyznania subwencji.
Więcej informacji:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html
DUŻE FIRMY
Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa jest wyższa, niż 43 mln euro. Kwota wsparcia zależna od formy finansowania.
Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które:
– odnotowują spadek obrotów wynoszący co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego m-ca ub. roku w związku z COVID-19
– utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów czy usług w związku z COVID-19
– nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności
– w związku z zakłóceniami spowodowanymi Covid-19 nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami
– są uczestnikami Programów Sektorowych
– nie mają otwartego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego
– mają rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczają podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP
– prowadzą działalność co najmniej od 31 grudnia 2019 r.
– na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość)
Finansowanie z PFR dla dużych firm może mieć formę:
– finansowania płynnościowego (pożyczki lub obligacje na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości do 1 mld zł)
– finansowania preferencyjnego (pożyczki preferencyjne na 3 lata, częściowo bezzwrotne, uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia, do 750 mln zł na firmę)
– finansowanie inwestycyjne (obejmowane instrumenty kapitałowe – udziały lub akcje – na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, wartość do 1 mld zł na firmę)
Duże firmy zainteresowane takim wsparciem powinny składać wniosek bezpośrednio do PFR: Wniosek dla dużych firm znajdziesz tu:
https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
WARTO WIEDZIEĆ
Nie ma jednego wniosku o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR – trzeba się o nie starać na formularzach poszczególnych banków.
By takie wsparcie uzyskać trzeba m.in. podać obrót firmy w czasie pandemii oraz wcześniej. Na tej podstawie wyliczane są straty firmy i wypłacana jej pomoc.
Jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu w kwietniu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec 2020 r.
Tu znajdziesz „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR”:
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf
Szczegółowe informacje o wsparciu z PFR dla dużych firm znajdziesz tu:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.
www.pfr.pl
+48 22 703 43 00
info@pfr.pl
Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online w następujących bankach:
– Alior Bank
– Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS
– Millennium Bank
– Bank Pekao
– Bank Pocztowy
– BNP Paribas
– Bank Ochrony Środowiska
– City Handlowy
– Credit Agricole
– Getin Noble Bank
– Idea Bank
– ING
– mBank
– Nest Bank
– PKO Bank Polski
– Santander
– SGB Banki Spółdzielcze
Więcej informacji: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *