Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W dniu  17 października 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. W tym roku tematem jest  „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”.

Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego – specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności. Niezdefiniowane jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do działania w obliczu nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.
Głównym celem konferencji jest eksponowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego. Konferencja to okazja do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym.
VII Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” organizowana jest wspólnie przez Naczelną Organizację Techniczną i Związek Rzemiosła Polskiego z udziałem partnerów Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Polską Izbą Motoryzacji
i jest przedsięwzięciem wspierającym dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz podwyższania poziomu kształcenia zawodowego.

1.Informacja o konferencji_17.10.2019 https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/09/1.-Informacja-o-konferencji_17.10.2019.pdf

2.Program konferencji_17.10.2019 https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/09/2.-Program-konferencji_17.10.2019.pdf

3.Karta Zgłoszenia_17.10.2019     https://zrp.pl/wp-content/uploads/2019/09/3.-Karta-Zg%C5%82oszenia_17.10.2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *