Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do 15 czerwca br., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zaproponowana przez rząd, 8 czerwca, stawka przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej  13,50 zł.- czytamy na portalu ministerstwa pracy.

Jak podaje resort pracy negocjacje partnerów społecznych RDS nie zakończyły się wspólnym stanowiskiem, każda ze stron przedstawiła swoje. Wobec powyższego, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości,  w drodze rozporządzenia, w terminie do15 września. Dodaje też, że w projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zaproponował: minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł i13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów.

Więcej informacji na stronie : http://www.mpips.gov.pl

źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *