Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze –  Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu  19 marca 2018r.

Tradycyjnie od lat w dniu  Św. Józefa – patrona rzemieślników 19 marca  2018r. o godz.12.30- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu – odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele   Św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Alojzy Bardorz – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości.  Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków Cechu minutą ciszy.  Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego  –Manfred Szropa,  sekretarzem – Franciszek Szklorz. Uroczystość uświetnili swoją obecnością  goście:   Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu  Pan  Tadeusz Staruch,    wi-ce  Starosta – Roland Fabianek ,  wi-ce  prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu  pan Artur Kniejski, Horst Chwałek – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Rataj Joachim- kierownik szkolenia praktycznego  Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie,  Maciej Flank – dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Grzegorz Polak – przedstawiciel  Burmistrza Olesna .  Szczególnie serdecznie Starszy Cechu przywitał  Honorowych członków Cechu w osobach; Pana  Błażeja Wolnego .   W zebraniu   uczestniczyło 46 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją.  Rzemieślnicy  interesują się sprawami   działalności gospodarczej. Cieszy fakt, że w zebraniu brała udział liczna grupa młodych rzemieślników. Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2017r i udzielenie absolutorium ,,Starszemu’’ i  Zarządowi . Sprawozdanie przedstawił w  formie prezentacji multimedialnej -kierownik Biura  Cechu Paweł Miozga . W końcowej mowie Starszy  Cechu podkreślił, ze obecnie  Cech zrzesza 147 członków. Posiada dobrą sytuację finansową mimo braku  części najemców.  Podziękował gościom zaproszonym za współpracę była ona bardzo dobra  na poziomie Gminy , Powiatu Szkoły ,Urzędu Pracy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników Biura Cechu, którzy na co dzień dbają o sprawy rzemieślników. Miłe słowa  uznania i podziękowania skierował do rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności Cechu. Zawsze można było liczyć na pomoc. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim rzemieślnikom , którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek naszego Cechu.  
  W wystąpieniach  gości –przewijało się docenienie działalności Zarządu i pracowników biura. Dzięki zaangażowaniu i współpracy z instytucjami   
Podczas zebrania zostały wręczone  odznaczenia i listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu.
Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu  i Zasłużony dla Rzemiosła woj. opolskiego  otrzymał:   
1. Starszy Cechu –  prowadzący   Zakład Ciesielsko-Dekarski w Kościeliskach –   Alojzy Bardorz 
Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał:
1. Franciszek Szklorz   – Zakład Stolarski  –  Olesno   ul. Skłodowskiej Curie  18
Złota Odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymują:
1. Chuć Hubert – „BOLEK” USŁUGI MALARSKO – BUDOWLANE –  Kościeliska 32c     
2. Strugała Edward – PBMH MODERN – BUD SPÓŁKA ZO.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA EDWARD STRUGAŁA-   Starokrzepice,  ul. Oleska 406   
 Srebrna Odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle  otrzymują:
1.Marek Józef   – JÓZEF MAREK PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY “MARBUD” –  Ługi – Radły, Łąkowa 7
2. Rosak Andrzej – Andrzej Rosak Zakład Usługowy Stolarstwo   –  Jaworzno 109
1.  Listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu:
40 lat
1. Blaszczok Gerard    – kamieniarstwo – Gorzów Śl.
35 lat
1. Buczek Renata – Fryzjerstwo – Olesno
2. Macioł Norbert – Stolarstwo  –  Radłów
30 lat
1. Gajdecka Edmund  -Monter wyk. wnętrz  – Olesno
2. Jędrosek Stefan – Ciesielstwo –  Bodzanowice
25  lat
1. Kniejski Artur– Stolarstwo – Olesno
2. Olejnik Tadeusz – Fotograf – Praszka
3. Kulesa Franciszek – Stolarstwo – Kościeliska
4. Szklorz Franciszek – Stolarstwo – Olesno
5. Świtała Damian – Stolarstwo – Sternalice
20  lat
1.   Janik  Danuta – Fryzjerstwo – Olesno
2.   Łubowski Piotr – Piekarstwo –   Olesno                                                                               
3.   Stampska Krystyna – Mechanika pojazdowa- Olesno
10 lat
Kleemann – Wengel -Joanna  -Stolarstwo–  Ligota Oleska
Marek Józef  – Budownictwo – Ługi-Radły
Trocha Paweł – Mechanika pojazdowa – Borki Małe
Starszy Cechu Alojzy Bardorz  na zakończenie podziękował rzemieślnikom, którzy w  różnej formie  angażowali się na rzecz Cechu. Złożył życzenia świąteczne  i zaprosił wszystkich uczestników zebrania na obiad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *