Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W dniu 3 września br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle, które jednak nie przyniosło nowych ustaleń merytorycznych. Wiceminister Olga Semeniuk potwierdziła, iż na podstawie zebranych propozycji i uwag członków Zespołu ds. opracowania nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle w Ministerstwie Rozwoju nadal trwają prace nad poszczególnymi zapisami projektu oraz konsultacje z departamentem prawnym.

Resort przewiduje następujące etapy dalszych prac nad ustawą:

• finalizacja projektu ustawy,
• konsultacje międzydepartamentalne w Ministerstwie Rozwoju,
• konsultacje z Zespołem ds. opracowania nowej ustawy,
• konsultacje pozaresortowe;

Niestety Ministerstwo nie określiło ram czasowych realizacji poszczególnych etapów.

Eksperci ZRP ponownie przedstawili kluczowe dla Związku i jego struktury organizacyjnej kwestie do uregulowania w nowej ustawie; udzielili także odpowiedzi na pytania ze strony przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, którzy towarzyszyli Wiceminister Semeniuk. Osią przewodnią wystąpień przedstawicieli ZRP było, podkreślane przy każdej okazji, stwierdzenie, że głos Związku, jako krajowej organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, powinien być kluczowy dla Ministerstwa Rozwoju, gdyż procedowany projekt ustawy jest podstawową regulacją dla segmentu gospodarki reprezentowanego właśnie przez sieć organizacji regionalnych i lokalnych zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego.

Wiceminister Olga Semeniuk zapewniła o gotowości współpracy ze Związkiem przy finalizacji Raportu Rzemiosło 2020. W opinii ekspertów ZRP i izb rzemieślniczych – jest to niezbędne. Projekt raportu zostanie skonsultowany podczas spotkania promującego dialog społeczny zaplanowanego przez Związek na 9 września 2020 r. w siedzibie ZRP w Warszawie.

Cechy rzemiosł, zainteresowane aktualnym stanem prac nad projektem ustawy, mogą kontaktować się z przedstawicielami swojej macierzystej izby w Zespole Ministerstwa Rozwoju ds. opracowania nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle i/lub Grupy roboczej Związku Rzemiosła Polskiego ds. projektu ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *