Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
25 czerwca podczas XVI posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu, którego gospodarzem była Izba Rzemieślnicza w Opolu, podsumowano reformę edukacji w rok po jej wdrożeniu oraz przedyskutowano zmiany w systemie kształcenia zawodowego, w tym zmiany w sposobie organizacji egzaminu czeladniczego,  zapowiedziane przez Minister Edukacji Narodowej.

Ocenę propozycji MEN, w imieniu rzemiosła opolskiego, przedstawili: Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Tadeusz Staruch  oraz jej dyrektor i wiceprzewodnicząca WRDS, Grażyna Dębicka Ozorkiewicz. Natomiast kulisy rozmów z kierownictwem resortu edukacji z etapu pre-konsultacji  przybliżyła dyrektor generalna Związku Rzemiosła Polskiego, Edyta Doboszyńska. Zaapelowała do partnerów społecznych o wsparcie pracodawców-rzemieślników oraz ich organizacji, zaangażowanych w przygotowanie zawodowe młodocianych i organizację egzaminów czeladniczych, stanowiących integralną część dualnego modelu kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Więcej aktualności:

https://zrp.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-w-opolu-o-egzaminach-czeladniczych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *