Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W dniu 26 lipca b.r. rząd ogłosił projekt ustawy zmieniającej przede wszystkim przepisy podatkowe i realizujący program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, którego założenia zostały przedstawione 15 maja 2021. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia uwagi oraz wątpliwości dotyczące zaproponowanych zmian w prawie podatkowym, koncentrując się na tych, które w sposób istotny wpłyną na działalność mikro- i małych firm, w szczególności niewielkich firm rzemieślniczych.

W ocenie ZRP zaproponowane zmiany prowadzą do znaczącego zwiększenia obciążeń podatkowych większości przedsiębiorców, ale również lepiej zarabiających pracowników i zleceniobiorców. To oni, w sposób naszym zdaniem nieproporcjonalny, poniosą koszty reform podatkowych. Zwiększenie obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w czasie kiedy wielu z nich walczy z problemami wywołanymi pandemią COVID-19, jest działaniem przeciwko polskim przedsiębiorcom.

W naszej ocenie, obniżenie opodatkowania osób mniej zarabiających choć pożądane, również ze względu na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń zatrudnianych przez przedsiębiorców pracowników – może okazać się iluzoryczne, m.in. ze względu na presję inflacyjną wywołaną zaproponowanymi zmianami. W niektórych branżach, w których popyt jest stosunkowo „sztywny”, wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorcy mogą zrekompensować podwyższonymi cenami.

W pozostałych branżach zwiększenie obciążeń podatkowych wpłynie negatywnie na sytuację przedsiębiorców w Polsce, co ograniczy inwestycje i w rezultacie wzrost gospodarczy. System podatkowy, oprócz funkcji redystrybucyjnej powinien przede wszystkim wspierać przedsiębiorców tworzących miejsca pracy oraz inwestycje, które są podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i szansą na szybkie wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Uważamy, że tak istotne reformy powinny być wprowadzane rozważnie, z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, i bardziej równomiernie rozkładać ich ciężar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *