Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W związku z rozpoczętą w dniu 27 grudnia 2020 roku realizacją Narodowego Programu Szczepień, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski, zwrócił się do  Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina oraz  do Ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie włączenia do I lub co najmniej II etapu szczepień przeciw SARS-CoV-2, osób pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących naukę zawodu młodocianych pracowników, którzy dokształcają się w systemie pozaszkolnym i w związku z tym nie posiadają statusu „ucznia” (w kontekście prawa oświatowego) oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze dla uczniów szkół branżowych I stopnia.

W terminie przed zakończeniem roku szkolnego i zajęć dydaktycznych, komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych muszą przeprowadzić egzaminy umożliwiające młodzieży, tj. uczniom trzeciego roku nauki zawodu zorganizowanej w szkołach branżowych I stopnia i na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskanie kwalifikacji w postaci świadectw czeladniczych.(…)

Przygotowanie zawodowe w rzemiośle, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może odbywać się także w zawodach, w których nie prowadzi się kształcenia w szkołach branżowych ( m.in. w zawodach: witrażownik, sztukator, pozłotnik, rzeźbiarz w drewnie). Są to profesje rzadko występujące, ale o istotnym znaczeniu dla zachowania unikatowych umiejętności zwłaszcza w kontekście odtwarzania dorobku kultury materialnej. Ta unikatowość skłania do szczególnej troski o instruktorów praktycznej nauki zawodu, bowiem tylko oni mogą przekazać cenne umiejętności młodym adeptom, a ich zastąpienie najczęściej jest niemożliwe. Ta grupa instruktorów nie mogła dokonać zgłoszenia w terminie do 10 lutego br. za pośrednictwem dyrektorów szkół, bowiem zajmuje się szkoleniem w zawodach pozaszkolnych. Należy też dodać, że jest to bardzo nieliczne grono osób.(…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *