Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładzie rzemieślniczym do wzięcia udziału w XV edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 23 marca 2015 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora). Patronat nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.
Biorąc pod uwagę możliwości powierzchniowe i warunki techniczne prosi się o zgłaszanie maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły. Zachęca się do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach celem wytypowania 10 najlepiej przygotowanych uczniów.
Uczniów prosimy zgłaszać do dnia 18 marca 2015 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailowa damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl  W zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko uczestnika konkursu
data i miejsce urodzenia
adres zamieszkania
zawód (rzemieślniczy), w którym uczestnik konkursu się uczy oraz rok nauki
imię i nazwisko mistrza szkolącego oraz nazwę zakładu rzemieślniczego, w którym uczestnik konkursu uczy się zawodu
nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Na 6 finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *