Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Serdecznie zapraszamy uczniów uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się  28 września  2022 roku (środa) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,  ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku zawarte w regulaminie ) prosimy przesyłać pocztą lub przynosić osobiście do dnia 21.09.2022 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

 regulamin XX edycja konkursu bhp 2022.pdf

 bank pytań prawo 2022.pdf

 plakat rzemiosło 2022.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *