Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W dniu 20 maja 2019 r. miał miejsce XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu, podczas którego został wybrany Pan Tadeusz Staruch na kolejną, sześcioletnią kadencję na stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Podczas uroczystości Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego oraz Kapituła Izby Rzemieślniczej w Opolu nadawała odznaczenia. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym “Szablą Kilińskiego” Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła

Tytuł Honorowego Mistrza nadany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu otrzymał Pan Horst Chwałek Mistrz Krzewienia Edukacji Zawodowej.
Platynowym Medalem im. Jana  Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wyróżnieni zostali Pan  Michał Siek Opolski Kurator Oświaty, Pani Dębicka-Ozorkiewicz dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pani  Katarzyna Wróbel-Szymanowka w-ce dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu, Naczelnik wydziału oświaty, spraw samorządowych i BHP, Pan Bogusław Januszko dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, Pan Michał Gawłowski członek Komisji Rewizyjnej Izby Rzemieślniczej.
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego Pan Karol Pazdan, przewodniczący komisji egzaminacyjnych branży budowlanej.
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego  Pani Halina Kajstura Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Pani Wioletta Szczepkowska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  im. Papierza Jana Pawła II w Opolu, Pan Zdzisław Ślemp Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. 
Najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu „Kordzikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu” wyróżnieni zostali: Pan Arkadiusz Kapuścik Okręgowy Inspektor Pracy i Pan Paweł Miozga kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.
Honorowym Prezesem Izby Rzemieślniczej w Opolu został Pan Wiesław Kafel.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *