Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W zakładach pracy
najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W
2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: był to 3
maja oraz zbliżający się 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem
wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom
dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Na konieczność
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wskazuje art. 130 k.p.,
który ustala sposób obliczania obowiązującego pracownika wymiaru
czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z tym
przepisem, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym oblicza się:
– mnożąc 40
godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie
rozliczeniowym,
– dodając do
otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych
do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do
piątku,
– obniżając
wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w
okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Każde święto
więc powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (za
wyjątkiem święta, które przypada w niedzielę). W przypadku gdy
święto wypada w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z tytułu
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota),
pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy.

Źródło:
www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 10 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *