Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Przedmiotem zapytania jest  wycena usługi polegającej na :
1. Redakcji oraz publikacji 6 ogłoszeń w prasie regionalnej województwa opolskiego związanych z rekrutacją uczestników projektu (wszelkie wzory materiałó przekazane zostaną przez Zamawiającego, rozmiar ogłoszenia: minimalnie 12 modułów, ogłoszenie kolorowe)
2. Redakcji oraz publikacji 16 ogłoszeń w prasie lokalnej województwa opolskiego związanych z rekrutacją uczestników projektu (wszelkie wzory materiałó przekazane zostaną przez Zamawiającego, rozmiar ogłoszenia: minimalnie 12 modułów, ogłoszenie kolorowe, powiaty objęte zasiegiem: brzeski, głubczycki, nyski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki)
3. produkcja jednego spotu radiowego (długość : 30 sekund) oraz jego 80-krotna emisja w rozgłośni radiowej województwa opolskiego ( przy wycenie należy podać, w jakiej rozgłośni radiowej nastąpi emisja spotu)
      W ramach projektu pn. :Staże w opolskich przedsiębiorstwach na miarę XXI wieku ” realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wyceny ww. usług upływa dnia 04.03.2015 roku o godz. 12.00
Wyceny złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane

Zamawiający :
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73
fax: 77 454 31 73 w. 32
e-mail: info@izbarzem.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *