Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
„Kapitał i praca” to program o sprawach
społecznych i gospodarczych. Tym razem goście Anny Grabowskiej w
audycji “Eksperci o zmianach w kształceniu zawodowym”
rozmawiali na temat kondycji oświaty zawodowej w Polsce.
– Kształcenie zawodowe nie może się przebić na
istotne miejsce, tak by wszystkie wprowadzane zmiany skutkowały
kształtowaniu i wsparciu talentów – mówiła w Polskim Radiu 24
Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego. O problemach
edukacji zawodowej mówił także Jakub Gontarek z Konfederacji
Lewiatan.


Od września rozpocznie się wdrażanie nowej
podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół
ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w
zawodach szkolnictwa branżowego.
Dlaczego młodzi ludzie nie chcą wybierać szkół
branżowych? Jolanta Kosakowska podkreślała, że cały czas osią
edukacji jest kształcenie ogólne. – Trudno się przebić z
przekazem do młodzieży i rodziców, tak by przy podejmowaniu
decyzji o wyborze ścieżki kształcenia myślano przede wszystkim o
talencie i predyspozycjach. Rzadko się zdarza, że młodzież
wybiera zawód, a nie szkołę – zwracała uwagę przedstawicielka
Konfederacji Lewiatan.
Jakub Gontarek zauważył, że problem systemu
kształcenia zawodowego koncentruje się na szkołach branżowych i
technikach. – Jeśli jednak ważne jest zdobywanie umiejętności i
kompetencji, to nie ma sensu dzielenia procesu edukacji na zawodowy i
ogólny, jeśli tak zrobimy trudno jest przekonać do zdobywania
wiedzy praktycznej. Trzeba myśleć szerzej, w danej branży jest
mnóstwo różnych zawodów, skończenie danej szkoły nie oznacza
pracy w jednym zawodzie – stwierdził gość audycji.
Od 1 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy
ustawy zmieniające system kształcenia zawodowego. Większość
rozwiązań to instrumenty, wzmacniające powiązanie edukacji z
rynkiem pracy. Mają się one przyczynić przede wszystkim do rozwoju
szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż. Firmy,
stowarzyszenia, przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na
funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
Minister edukacji będzie ustalał prognozę
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Istotna staje się współpraca
szkół z pracodawcami. Przed rozpoczęciem kształcenia w danym
zawodzie obie strony będą musiały zawrzeć ze sobą porozumienie
lub umowę.
Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.
Emisja:https://www.polskieradio.pl/130/5787/Artykul/2365401,Kapital-i-Praca-Eksperci-o-zmianach-w-ksztalceniu-zawodowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *