Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Od 15 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Wprowadza ona zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z dotychczasowego systemu badawczego na system sprzeciwowy. Zmiana ważna jest dla ochrony interesów polskich przedsiębiorców i ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

Teraz procedury rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych będą prostsze i znacznie krótsze. Nowy system nie tylko znacznie uprości procedurę udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe, ale również wyeliminuje problem tzw. „sztucznych” kolizji pomiędzy znakami, które nie były faktycznie używane na polskim rynku. Urząd Patentowy RP nie będzie weryfikował zgłoszenia pod kątem przesłanek względnych.

Przepisy znoszą również zakaz rejestrowania znaków zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazu takiego nie ma w żadnym z krajów UE ani w prawie unijnym. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy byli często w gorszej sytuacji niż podmioty z innych krajów UE, które często w swoich znakach umieszczają nazwy przedsiębiorstw ze wskazaniem kraju, z którego pochodzą.
Więcej informacji na stronie www.zrp.pl

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *