Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego w opinii przekazanej posłowi Adamowi Podgórskiemu, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, odniósł się do poselskiego projektu ustawy o dniach wolnych od pracy.
Według ZRP propozycja dwóch dodatkowych dni wolnych (Wielki Piątek i 24.12 – Wigilia) z zastrzeżeniem, że w tych dniach czas pracy nie będzie mógł przekraczać 4 godzin na dobę- może budzić wątpliwości. Przedmiotem ustawy o dniach wolnych od pracy jest wyznaczenie przez ustawodawcę takich dni, w których wykonywanie pracy jest, co do zasady niedopuszczalne.
Wprowadzenie tego zapisu nie tylko zaburzy konstrukcję ustawy o dniach wolnych od pracy, ale także spowoduje, że pewne elementy dotyczące treści stosunków pracy zamiast w aktach właściwych dla tej materii, zaczną być regulowane w ustawie.
Wprowadzenie propozycji opisanych w projekcie oznaczałby usankcjonowanie praktyki ostatnich lat u niektórych pracodawców, którzy m.in. w te nowo dodane święta dobrowolnie zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy w określonych godzinach z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na zasadach ustalanych z pracownikami w ich zakładach pracy Przeniesienie tej dobrowolnej postawy pracodawców na grunt prawnego obowiązku wydaje się niezasadne. Dlatego, że nie tylko jest zmianą podwyższającą koszty pracodawcy, ale też eliminuje płaszczyzny dialogu, jakie występują pomiędzy pracodawcą i pracownikami w zakładzie pracy.
Więcej informacji na www.zrp.pl

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *