Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że wygrał konkurs na Organizatora programu promocji o charakterze ogólnym w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 – z zakresu udziału i organizacji w Międzynarodowych Targach Atigiano In Fiera, Mediolan/ Włochy, 3 – 11 grudnia 2011 r.

W ramach działań promocyjnych Ministerstwo Gospodarki udziela pomocy finansowej na udział w wyżej wymienionym wydarzeniu do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie przekraczających kwoty do 25 tys zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji po zakończeniu targów w Mediolanie tzw. końcowy wniosek o płatność.

Beneficjent zobowiązany jest więc pokryć w całości wydatki niekwalifikowane konieczne do realizacji Projektu oraz co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych Projektu z wkładu własnego. I dopiero po zakończeniu Targów nastąpi refundacja dla przedsiębiorcy do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, po złożeniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie.

Szacowany przez ZRP koszt udziału jednego przedsiębiorcy wynosi 36 283,50 zł. Jest to oczywiście prognoza i koszt może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb promocyjnych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jednak może mieć zrefundowane do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. (max 25.000 zł).

W linku przesyłamy rozporządzenie dotyczące podstawy prawnej udzielania wsparcia przedsiębiorcom biorącym udział w programach promocji:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) http://www.mg.gov.pl/files/upload/10732/Rozporzadzenie_Ministra_Gospodarki_z%20dnia_15_lipca_2010.pdf

Po otrzymaniu zgłoszenia Związek Rzemiosła Polskiego pomaga przedsiębiorcy w wypełnianiu Wniosku o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym. Wybrany przedsiębiorca aby otrzymać dofinansowanie musi otrzymać zgodę Ministerstwa Gospodarki. Wszelkie informacje na stronie www.mg.gov.pl.

Przesyłamy również link dot Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka http://www.mg.gov.pl/files/upload/10302/RPK%20ogólne%2010.05%20na%20stronę.pdf, który może pomóc Państwu w podjęciu decyzji.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą promować, sprzedawać, eksportować, nawiązywać kontakty handlowe do udziału w tak prestiżowym wydarzeniu jakim są Międzynarodowe Targii Artigiano in Fiera/Mediolan/Włochy, 3-11 grudnia 2011 r. To już 16 edycja tych targów przedstawiających rzemiosło. W 2010 r swoje produkty i usługi wystawiło 2900 osób reprezentujących 109 krajów z pięciu kontynentów na 150,000 tys m². W sumie targi odwiedziło ponad 3 miliony odwiedzających.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 lipca 2011 r na adres opechowska@zrp.pl, lub plonka@zrp.pl. W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, Nazwę i Adres firmy, Tel kontaktowy, rodzaj produktów które będą przedmiotem targów oraz gotowość przedsiębiorcy do pokrycia na początku całości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Izabeli Opęchowskiej i Pani Marty Płonki, Zespół Dialogu Społecznego (22) 50 44 249, lub 50 44 317.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *