Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych brali udział w różnych działaniach projektu realizowanego przez Zespól Ośrodków Wsparcia w Bielawie” Nie jestem inny, nie jestem gorszy”. Głównym celem projektu było ukształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla inności, szanowania praw człowieka i uznania, że wszyscy rodzimy się wolni i równi oraz, że  nie możemy dyskryminować innych z żadnego powodu. 

23 września 2017 r. w happeningu – „ Nie jestem inny, nie jestem gorszy” z takimi hasłami nasi uczniowie, otwierali pochód maszerując ulicami Bielawy do  parku, gdzie odbywał się  X Festyn Rodzinny – Bielawa Twój Dom. Ten happening był lekcją tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym szczególnie  potrzebna jest wyrozumiałość, wrażliwość i nasza otwartość na ich problemy. Wspólne wyjście było lekcją tolerancji, próbą wyrobienia wrażliwości w naszych uczniach i szacunku dla osób wymagających naszego wsparcia.
W ramach projektu  nasze uczennice : Natalia Siuty, Roksana Bobrowska, Wiktoria Zakrzewska, Dominika Kasprzak pod opieką Barbary Buczek- właścicielki zakładu fryzjerskiego w Bielawie oraz dyrektor Biura Cechu Katarzyny Wierzbickiej odwiedzały kilkakrotnie  pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nestor” w Bielawie, wykonując na ich rzecz zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne. 
Kolejne działanie ,w którym wzięliśmy udział – to Turniej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Do udziału w turnieju,  który odbył się 9 listopada w obiekcie Ośrodków Wsparcia, przygotowani zostali następujący uczniowie klasy II – Natalia Siuty, Marcin Czerkawski, Andrzej Jasiński oraz  Maciej Orawiec. Walka o uzyskanie dobrego wyniku była zacięta, rozgrywała się między dobrze przygotowanymi pięcioma drużynami, reprezentantami bielawskich szkół oraz drużyny złożonej z podopiecznych Ośrodka Wsparcia, drużyny doskonale przygotowanej merytorycznie. W  rezultacie uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce.
Wzięliśmy również udział w konkursie plastycznym ”Akceptuj mnie, mimo że jestem inny”.              Uczniowie przygotowali 6 prac konkursowych, z których 2 zostały nagrodzone.                                    I miejsce zajęła praca ucznia klasy I –Mateusza Filaka,  III miejsce przypadło uczniowi klasy III-  Łukaszowi  Hendzlowi. Wręczenie nagród  odbyło się w czasie konferencji podsumowującej projekt- 7 grudnia  2017 r., w czasie której  wykład wygłosił dr Tomasz Bilicki na temat ” Tolerancja dla inności” Treścią wykłady było wyjaśnienie pojęć takich jak: tolerancja, dyskryminacja, mowa nienawiści, podane zostały przykłady narracji dyskryminacyjnej oraz mowy nienawiści i pojęć pokrewnych. Podsumowaniem wykładu były propozycje  zmian w swoim zachowaniu, które można wprowadzić natychmiast takich jak: nie używać mowy nienawiści, stosować narracje przeciwne i alternatywne, wzmacniać swoją samoocenę i tożsamość, animować działania pomocowe, być ambasadorem zmiany itp. Bardzo interesujący, przystępny i sugestywny sposób prowadzenia wykładu oraz  aktywny kontakt z zebraną licznie publicznością ,przekonał uczestników, że każdy bez większego wysiłku może zmienić swoje zachowanie. Korzyści z udziału uczniów  w tym projekcie uznajemy za bardzo ważne i pożyteczne, wzbogacające  proces wychowawczy o najważniejsze w kontaktach rówieśniczych zasady postępowania zgodnego z duchem tolerancji i otwartości na innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *