Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Branżę budowlaną cechują nadal szczególnie wysokie wskaźniki
wypadkowości. Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy, zarówno w
mijającym roku, jak i w zamierzeniach na rok 2014, prowadziła i
prowadzić będzie intensywne działania kontrolne mające na celu
ograniczanie zagrożeń na terenie budów. W ramach kontroli prac
budowlanych, a także rozbiórkowych inspektorzy pracy szczególną
uwagę będą zwracać na prawidłowości zamontowania i eksploatacji
rusztowań. Ponadto kontynuowane będą kontrole bhp przy budowie i
remontach dróg.

Pracodawcy lekceważący obowiązek zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy muszą się liczyć z wielokrotnymi wizytami
inspektorów pracy, którzy szczególną uwagę będą zwracać na
zagadnienie przygotowania pracowników do pracy w małych firmach
budowlanych oraz na kwestie dotyczące właściwego nadzoru.
Kontynuowana będzie współpraca z organizacjami branżowymi, w
szczególności w ramach inicjatywy “Porozumienie dla
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie”, skoncentrowana na poprawie
warunków pracy u podwykonawców robót budowlanych. W ramach
równolegle prowadzonej 3-letniej kampanii informacyjno-promocyjnej
“Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” będą m.in.
popularyzowane wzorcowe zachowania, wzmacniane poczucie
odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, a także
upowszechniana wiedza o zabezpieczeniach zbiorowych oraz promowanie
nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie
bezpieczeństwa pracy. Adresaci programu to pracodawcy oraz
przedsiębiorcy budowlani, osoby sprawujące nadzór, koordynatorzy
ds. bhp, służba bhp, a także generalni wykonawcy i inwestorzy.

Jak wynika z inspektorów pracy, wśród przyczyn wypadków
związanych z pracą blisko połowa to tzw. przyczyny ludzkie – w
tym nieprawidłowe lub samowolne zachowanie pracowników, niewłaściwe
posługiwanie się narzędziami, maszynami i materiałami (w
inspekcyjnym slangu zwane “czynnikiem materialnym”) oraz
nieużywanie wyposażenia ochronnego. Kampania kierowana jest przede
wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych,
zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych.

Przypomnijmy, że w 2012 r. inspektorzy PIP skontrolowali ponad
2600 budów (niektóre kilkakrotnie). Kontrole dotyczyły w
szczególności przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przy pracach
na wysokości (na rusztowaniach i dachach) oraz przy pracach ziemnych
i w wykopach. Z uwagi na skalę nieprawidłowości kontrolowano w
pierwszej kolejności budowy średnie i małe oraz inwestycje
realizowane przez wielu podwykonawców.

Powyższe kierunki kontroli będą kontynuowane w 2014 r.,
podobnie jak prowadzenie kontroli krótkotrwałych, nastawione na
wychwytywanie nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Kontrole – zależnie
od potrzeb – powtarzane będą u tego samego pracodawcy w
następnych dniach lub tygodniach, aż do likwidacji zagrożeń.
Najważniejszym celem działań kontrolno-prewencyjnych jest
doprowadzenie do obniżenia o 25 % w ciągu 3 lat, zaplanowanego
przed rokiem obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy.

Data publikacji: 18 listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *