Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Ministerstwo Pracy oraz Finansów przygotowały
przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Zdaniem Ministrów,
głównym wnioskiem płynącym z przeglądu jest konieczność
gruntownej reformy otwartych funduszy emerytalnych. W grę wchodzą
trzy propozycje zmian: likwidacja obligacyjnej części OFE,
dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z
dodatkową składką.
W ramach przeglądu funkcjonowania systemu
emerytalnego przeanalizowano skutki reformy dla bezpieczeństwa i
wysokości przyszłych emerytur, a także jej wpływ na finanse
publiczne, rynek kapitałowy i wzrost gospodarczy.
Zespół ekspertów MPiPS i MF przeanalizował 9
rekomendacji zmian, które rozwiązywałyby problemy zidentyfikowane
w czasie przeglądu. Odrzucono następujące warianty: stopniowego
wygaszania kapitałowej części systemu, całkowitej jej likwidacji,
braku jakichkolwiek zmian, zawieszenia składki przekazywanej do OFE,
powrotu do składki przekazywanej do OFE w wysokości 7,3%,
programowanej wypłaty emerytur.
Ministrowie zarekomendowali przekazanie do
konsultacji społecznych trzech propozycji zmian:
– likwidację obligacyjnej części OFE,
– dobrowolność udziału w OFE,
– dobrowolność udziału w OFE z dodatkową
składką.
Wyboru ostatecznego rozwiązania rząd dokona po
zakończeniu konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej 30
dni.
Więcej na temat przeglądu funkcjonowania systemu
emerytalnego:
www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6266,przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 27
czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *