Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od lipca 2013 r. obsługa
reklamacji w zakresie błędów popełnianych przez instytucje
obsługujące wpłaty składek, obejmujące zwrot wpłat przekazanych
nadmiarowo, wpłat nienależnych oraz zwrot nadpłat powstałych w
wyniku ich przekazania, będzie realizowana w terenowych jednostkach
organizacyjnych ZUS, według właściwości miejscowej płatnika
składek, na którego koncie została zaewidencjonowana wpłata.


Z uwagi na powyższe
wnioski dotyczące zwrotu nadpłat należy kierować do Oddziałów
ZUS właściwych ze względu na siedzibę płatnika składek.
Źródło: www.zus.pl,
stan z dnia 15 lipca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *