Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku”, który organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości.
Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Konkurs stanowi integralną część Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP,najbardziej reprezentatywnego zgromadzenia przedsiębiorców, organizacji okołobiznesowych, przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i lokalnych. Tegoroczne XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów – ZRP, Warszawa, ul. Miodowa 14, pod hasłem: „Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP” Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła ich finansowania.

Patronat nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” objął Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe.
Przedsiębiorstwa oceniane są w trzech kategoriach:
•Mikro przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
•Małe przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
•Średnie przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

–Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
–Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz Finał Konkursu –wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”
Dodatkowo Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” w ramach działań promocyjnych otrzymają:
1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);
2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” można przesyłać do dnia 30 września 2011 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27 01-048 Warszawa,tel. (22) 838-56-73,oswiata@mirip.org.pl.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie.

źródło: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *