Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

     Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku”.
   Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne  i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.


 Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 28 października (środa) 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorstwa i instytucje oceniane są w następujących kategoriach:
·         Mikro przedsiębiorstwa           –       firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników
·         Małe przedsiębiorstwa            –       firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
·         Średnie przedsiębiorstwa  – firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
·         Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:
– Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
– Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz
Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety  zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” w ramach działań promocyjnych otrzymają:
1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);
2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.
Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne, i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015” przyjmowane są  do dnia 25 września (piątek) 2015 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Prosimy także o dostarczenie w formie elektronicznej 3-5 zdjęć promujących Państwa firmę.
Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015” i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się  z Panią Dorotą Gromadzką na powyższy adres.

 Więcej informacji na: www.fund.org.pl/1379,lider-przedsiebiorczosci.html

źródło: www.fund.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *