Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Wśród bielawskiej społeczności rzemieślniczej narodził się pomysł powołania do funkcjonowania przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie. Pomysł nabrał realnych kształtów i 23 listopada 2016 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS. Główną ideą Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, a nadrzędnym celem jego działania, jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka. Cele realizowane będą m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o rzemiośle i jego tradycjach, podejmowanie zadań w dziedzinie oświaty, opieki i wychowania, ochronę, a także promocję zdrowia, organizowanie udziału młodzieży w sporcie i turystyce, podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych. 

W ramach Stowarzyszenia, w chwili obecnej staramy się pozyskać środki finansowe na zrealizowanie dwóch projektów. W zamyśle pierwszego – „Zawód od podszewki” planowane jest zorganizowanie trzech wycieczek zawodoznawczych do zakładów i firm specjalizujących się w mechanice pojazdowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i blacharz samochodowy. W zamyśle drugiego projektu – „Bo zdrowie jest najważniejsze”, planowane jest przekazanie w atrakcyjnej i przystępnej formie zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie młodych ludzi do eksperymentowania w kuchni, wspólnego kulturalnego spożywania posiłków oraz aktywnego trybu życia. Mamy nadzieję, że realizowane przez Stowarzyszenie projekty oraz różnorodne przedsięwzięcia będą cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *