Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Posiedzenie odbyło się 21 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego, podczas którego Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Pierwsza z dwóch uwag dotyczy wydłużenia terminu z 14 do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w którym pracodawca obowiązany jest poinformować na piśmie pracowników o dodatkowych formalnościach, jakimi objęci zostaną pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę do rąk własnych. Ważne jest, że pracownicy po otrzymaniu informacji pisemnej od pracodawcy mają 7 dni na podanie konta lub złożenie wniosku. W opinii Związku Rzemiosła Polskiego także pracownik powinien mieć na odpowiedź nie 7 a 14 dni.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11358

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *