Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

OGŁASZA

VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

o dofinansowanie projektów w zakresie:

 1. Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z :
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań
    w zakresie sprzedaży produktów i usług);
   • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z
   przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte,
   gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora
   niezależnego od zbywcy.
 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
  • wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
  • zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów

Do udziału w konkursie w terminie od 18.09.2013r. do 02.10.2013r. zaprasza się:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdziesz TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *