Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
W czwartek 23 października Sejm uchwalił nowelę,
zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek
odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast
oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych zacznie
obowiązywać już od stycznia 2015 r.

Podczas 78. posiedzenia Sejmu została przyjęta
nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami od umów
zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od
tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji
minimalnej. W 2014 r. wynosi ona 1680 zł. Nowelizacja przewiduje
również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich
wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od
tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z
innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu
na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek
będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej,
a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Przepisy
dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają
obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1
stycznia 2016 r. Następnie ustawa trafi do Senatu.


Źródło: www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *