Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Wszyscy
pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i
higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać
jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o
bezpieczeństwo osób postronnych.
Bezpieczeństwo
osób postronnych
Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz
życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników
bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie
często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów
transportem kołowym czy szynowym).
Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi
odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich
pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to
odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:
Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *