Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Nowe przepisy, zawarte w nowelizowanej ustawie o
promocji zatrudnienia, dotyczące osób bezrobotnych w wieku powyżej
50 lat, nie poprawią sytuacji tej grupy na rynku pracy, ponieważ
zbyt mały nacisk kładą na pomoc przy przekwalifikowaniu osób w
starszym wieku – uważa Konfederacja Lewiatan.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zaproponowało, aby starosta przyznawał pracodawcy dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50-go roku życia.
Dofinansowanie przysługiwałoby przez 12 miesięcy, w sytuacji gdy
bezrobotny ukończył 50 lat lub 24 miesiące jeżeli ma ponad 60
lat. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósłby 30 proc.
minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 500zł miesięcznie. Jednakże
pracodawca, który otrzyma dofinansowanie będzie musiał zobowiązać
się do zatrudnienia bezrobotnego także po upływie okresu
dofinansowania. W przypadku osób z grupy 50+ gwarancja zatrudnienia
wynosi 6 miesięcy (+12 miesięcy podczas których pracodawca
otrzymuje dofinansowanie). Przy osobach powyżej 60. roku życia do
gwarancji zatrudnienia, oprócz 24 miesięcy dofinansowania należy
doliczyć dodatkowo 12 miesięcy.
Pracodawca, który nie wywiąże się z powyższych
warunków, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich wypłaconych
świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.
– Proponowane rozwiązanie nie uwzględnia
aktualnych problemów z jakimi zmagają się na rynku pracy osoby
starsze. Już obowiązujący 4-letni okres ochronny przed emeryturą
powoduje, że pracodawcy nie chcą zatrudniać osób z grupy 50+,
które częściej chorują i nie są tak wydajne jak młodsi
pracownicy. Wprowadzenie dodatkowego okresu ochronnego w wymiarze
rocznym spowoduje, że pracodawca nie będzie miał możliwości
zwolnienia pracownika przez 5 lat. A to budzi wyjątkowo duży
sprzeciw wśród przedsiębiorców – mówi Ewelina Pietrzak,
ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Chcąc pomóc osobom z grupy 50+, należy zwrócić
uwagę, że niejednokrotnie tracą one pracę w wyniku zwolnień
grupowych. Ponadto, często mają kwalifikacje w zawodach
nieprzydatnych już na rynku pracy, a ich umiejętności np.
technologiczne odbiegają od innych, młodszych kandydatów do pracy.
To wszystko powoduje, że są grupą wymagającą wsparcia w
znalezieniu nowego miejsca pracy.
\
– Zdaniem Konfederacji
Lewiatan, osobom z grupy 50+ należy pomóc w przekwalifikowaniu, co
pozwoliłoby pozostać im na rynku pracy. Posiadają one bowiem
doświadczenie zawodowe, które według naszych badań
przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jest
cechą najczęściej poszukiwaną przez firmy. Dlatego też
umożliwienie osobom z grupy 50+ aktualizowania umiejętności lub
zmiany zawodu będzie lekarstwem, przede wszystkim na nieznajomość
nowych technologii lub wyuczenie w zawodzie, na który nie ma popytu
– dodaje Ewelina Pietrzak.
Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie bonu
szkoleniowego dla tej grupy, który refundowałby koszty szkolenia
poniesione przez osobę powyżej 50.roku życia, do wysokości 1-go
przeciętnego wynagrodzenia.
Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/, stan z
dnia 13 września 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *