Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od
niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1123).
Minister Finansów zaniechał poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu
specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych
przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów
specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku.
Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie to
nowy instrument, który daje swobodę kreowania działań
dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu
specjalnego i obejmuje racjonalne wydatki ponoszone na zakup środków
trwałych, materiałów i usług, niezbędnych w procesie aktywizacji
zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy. Stanowią uzupełnienie usług
i instrumentów rynku pracy i mają zastosowanie w sytuacji, kiedy
proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga
niestandardowych działań.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego zapewni pełne
wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu
Pracy. Dodatkowo, w związku z tym, że specyficzne elementy często
przybierają formy nietypowe i trudne do wyceny, zwolnienie
zlikwiduje problem związany z wyliczeniem kwoty należnego z tytułu
ich uzyskania podatku.
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8
października 2013 r.
Data publikacji: 8
października 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *