Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Od 1 grudnia nieznacznie wzrośnie wysokość
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego
wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje
wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 13 listopada 2013 r. ogłosił,
iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło
3651,72 zł. Jest ono wyższe o 39,21 zł od przeciętnego
wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r., które wynosiło 3612,51 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników
młodocianych będzie więc od 1 grudnia 2013 r. wyższe i będzie
wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) –
146,07 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) –
182,59 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) –
219,10 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. będzie
wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 14,26 zł (zarówno
płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 9,49 zł (płatnik), 2,19
zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 3,58 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 17,82 zł (zarówno
płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 11,87 zł (płatnik), 2,74
zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 4,47 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
– ubezpieczenie emerytalne – 21,38 zł (zarówno
płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie rentowe – 14,24 zł (płatnik),
3,29 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie chorobowe – 5,37 (ubezpieczony).
Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14
listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *