Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Minister edukacji narodowej Krystyna
Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Zmiany dotyczą dostosowania systemu
egzaminów, przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze, do modernizacji
kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się 1 września 2012 r. Obejmują
one egzaminy w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych. Egzaminy te będą przebiegały  na podstawie wymagań
określonych w  nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Istotną zmianą jest także umożliwienie
izbom rzemieślniczym wydawania suplementów Europass do świadectw
czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Ułatwi to posługiwanie się
świadectwem czeladniczym i dyplomem mistrzowskim w krajach Unii
Europejskiej.
Ponadto nowe rozporządzenie określa
warunki przystępowania osób dorosłych do organizowanego przez izby
rzemieślnicze egzaminu sprawdzającego wybrane kwalifikacje zawodowe.
Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające płynne
wprowadzanie zmian.
Inne uregulowania dotyczące egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia (w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych) nie uległy zmianie.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
Kliknij tutaj, aby przejść do strony z rozporządzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *