Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Podczas  posiedzenia w dniu 14 kwietnia br.  Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, rząd zaproponował podatek handlowy w wersji progresywnej, z kwotą wolną na poziomie 1,5 mln zł miesięcznego przychodu i z trzema stawkami od 0,4%  od miesięcznego przychodu między 1,5 mln zł do 17 mln zł, 0,8% między 17mln zł  a 170 mln zł i 1,4% od miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł. Nie wykluczono też przyjęcia  wariantu liniowego z kwotą wolną w wysokości 17 mln zł przychodu miesięcznego, bowiem większość przedstawicieli środowisk kupieckich opowiadała się za podatkiem liniowym, z wysoką kwotą wolną na poziomie 200 mln przychodu rocznego. 

Związek Rzemiosła Polskiego wstępnie opowiada się za wersją progresywną, ale z wyższą kwotą wolną, niż proponowane 1,5 mln zł przychodu miesięcznego, albo ustalenie w pierwszym progu skali progresywnej stawki   opodatkowania niższej, niż 0,4%, np. w wysokości 0,1%. 

Nie znamy założeń podatku w wersji  linowej, ale obawiamy się, że może on być rozliczany tak, że jeśli podatnik przekroczy kwotę wolną, czyli 200 mln zł w skali roku, to opodatkowaniu nie będzie podlegała nadwyżka,  a całość przychodu.  Zresztą zdaniem ZRP, tak wysoka kwota wolna  od podatku również  może  zostać zakwestionowana przez Komisję Europejską, jako  niedozwolona pomoc publiczna, dyskryminująca większych sprzedawców.

Według propozycji rządowej podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną, ale rozliczaną w ujęciu miesięcznym, czyli 1,5 mln zł. Chociaż jednocześnie przewiduje się kwotę wolną w wymiarze roku, w wysokości 18 mln zł, zasady opodatkowania nie przewidują opodatkowania w ujęciu rocznym.  Opodatkowaniu będzie zatem podlegała każdorazowo nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad 1,5 mln zł.  ZRP zwracał już wcześniej uwagę, że będzie to skutkowało tym, że podatek zapłacą podatnicy, osiągający przez część roku przychody miesięczne przekraczające 1,5 mln zł, chociaż w skali roku przychody nie muszą przekroczyć 18 mln zł.  Założenia nie przewidują ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku w ciągu roku. 
Zdaniem ZRP – kwota wolna od podatku powinna być odnoszona do rocznego przychodu, a konstrukcja trzyszczeblowej skali powinna uwzględniać przychody ujmowane narastająco, a podatek powinien być pobierany od podstawy pomniejszonej o roczną kwotę zwolnioną od podatku.
Uważamy, że jeśli podstawę opodatkowania będzie  wyznaczał przychód miesięczny, to podatek zapłaci wielu podatników, którzy niekoniecznie osiągną przychody roczne przekraczające kwotę wolną, a w projektowanych rozwiązaniach nie przewiduje się zwrotu nadpłaconego podatku. 
Doprecyzowania wymaga także, jakiej  grupy towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych mają dotyczyć  wyłączenia z tego podatku, czy chodzi wyłącznie o towary nieprzetworzone zbywane w  ramach usług gastronomicznych, czy zwolnienie dotyczy także usług gastronomicznych ?
źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *