Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zakończyła się realizacja rocznego
projektu promującego idee flexicurity oraz rozwiązań z zakresu
elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników i
pracodawców z sektora MŚP.
Projekt „Flexicurity – w dążeniu
ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność
pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie
przedsiębiorstw w Polsce” powstał we współpracy Związku
Rzemiosła Polskiego oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu i trwał od 15
maja 2011 roku do 15 maja 2012 roku.

Uczestniczący w
projekcie pracodawcy oraz pracownicy mieli okazję wzięcia udziału
w jednodniowych seminariach, podczas których eksperci omawiali
najważniejsze akty prawne sprzyjające zwiększaniu elastyczności
zatrudnienia oraz  prezentowali przykłady dobrych praktyk.
Przedsiębiorcy, w specjalnie przygotowanym teście sprawdzali czy
stosują model flexicurity i poznawali sposoby jego praktycznego
wykorzystania i wdrożenia.

Właściciele firm mieli również
możliwość zadawania ekspertom pytań na temat wprowadzania
flexicurity w firmie poprzez stronę internetową projektu. Na
portalu udostępniano także wiele przydatnych i ciekawych informacji
zarówno o projekcie, jak i o koncepcji elastycznego i bezpiecznego
zatrudnienia oraz materiały multimedialne.

W ramach działań
projektowych, przeprowadzana została szeroka ogólnopolska kampania
telewizyjna, radiowa i prasowa. Wykonane na potrzeby publikacji
prasowych badania sondażowe wśród przedsiębiorców z sektora MŚP
potwierdziły, że wiedza o flexicurity powinna być pogłębiana
wśród małych i średnich firm, zwłaszcza, że pracodawcy z tej
grupy wyrażają zainteresowanie tematyką.

Zakończenie
projektu poprzedziła konferencja z udziałem ekspertów, która
odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. W spotkaniu
podsumowującym działania projektowe udział wzięli przedsiębiorcy,
reprezentanci izb, cechów i stowarzyszeń branżowych oraz
dziennikarze.

Uczestniczący w konferencji Jacek Męcina
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podkreślił znaczenie promowania koncepcji flexicurity, która jest
niezwykle ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Jacka
Męciny do trzech filarów flexicurity warto jednak dodać jeszcze
jeden czynnik – dialog społeczny. – Bez porozumienia między
partnerami społecznymi zarówno elastyczne formy zatrudnienia,
zabezpieczenia socjalne, jak i aktywna polityka rynku pracy są
trudne do osiągnięcia. Dialog społeczny jest więc integralną
częścią prawidłowego funkcjonowania rynku – zauważył
sekretarz stanu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu
realizacji projektu oraz idei flexicurity są dostępne na stronie
www.flexicurity.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *